Absolventi AKE

Absolventi AKE 2023

Ukončili sme šestnásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2023.

Absolventi AKE 2023
Účastníci Akadémie klasickej ekonómie 2023

Oliver Aufricht, Zuzana Aufrichtová, Michal Bittšanský, Lukáš Bonko, Miroslav Božik, Mária Cibičková, Lukáš Čelinák, Jarka Černá, Katarína Dobrovodská, Branislav Dubravka, Barbora Dúbravová, Jana Gajdošíková, Zsolt Gál, Gréta Gregorová, Ľuboš Heriban, Patrik Holeša, Matúš Hornáček, Igor Hornák, Patrik Hvozdovič, Karol Karlík, Martina Kazdová, Miloš Kedrovič, Rastislav Kočan, Robert Kočkovský, Tomáš Kolena, Štefan Kompánek, Kristína Kopková,      Michal Kováčik, Ondrej Kozlovský, Jana Lehocká, Ivan Malík, Jozef Martiniak, Peter Miklovič, Martin Mlýnek, Nikoleta  Molnárová, Samuel Nguyen, Peter Pacek, Lívia Pacigová, Vladimír Pašiak, Peter Polák, Adam Polek, Dušan Repa, Iveta Ribanská, Blažena Sedláková, Monika Strelková, František Sztruhár, Alexandra Šarinová, Lukáš Ščehovič, Simona Takáčová, Adriána Valášková, Martin Valentovič, Patrik Vaterka, Soňa Vinczeová

Vybrané eseje absolventov AKE 2023, ktorí splnili podmienky pre udelenie certifikátu (na stiahnutie vo formáte PDF):

Branislav Dubravka: Ako nás ovplyvňuje evolúcia? - alebo psychológia pokroku

Ľuboš Heriban: Cirkularita spoločenských javov a ich ekonomické tendencie

Matúš Hornáček: Význam slobody pre rozvoj spoločnosti prostredníctvom inovácií

Rastislav Kočan: Keď mi zdochla koza, nech susedovi dve...

Štefan Kompánek: Európska únia a euro ako nástroj európskej integrácie

Tomáš Kolena: Spev sirén je silnejší ako pud sebazáchovy

Ivan Malík: Význam myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre Slovensko v súčasnosti

Martin Mlýnek: Mala by byť ekonómia morálnou vedou alebo matematickou?

Samuel Nguyen: Význam myšlienok Miltona Friedmana pre Slovensko v súčasnosti alebo svetlo nádeje v sne spomienkového optimizmu

Vladimír Pašiak:  Čo je potrebné a čo je zbytočné v tejto dobe  na Slovensku

Simona Takáčová: Štátne zásahy do ekonomiky nielen počas kríz

Martin Valentovič: Sloboda ako požehnanie alebo prekliatie? (sprievodca životom slobodného človeka)

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2022

Ukončili sme pätnásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2022.

Absolventi AKE 2022

Účastníci Akadémie klasickej ekonómie 2022

Dávid Baculík, Rastislav Banetka, Michal Bittšanský, Patrik Bokroš, Lukáš Bonko, Mária Cibičková, Lukáš Čelinák, Jarka Černá, Michal Doležal, Zsolt Gál, Matúš Hornáček, Igor Hornák, Martin Chvála, Aneta Juhaniaková, Ľuboslav Kačalka, Martina Kazdová, Rastislav Kočan, Tomáš Kolena, Štefan Kompánek, Michal Kováčik, Ondrej Kozlovský, Šimon Krajniak, Marek Laudis, Martin Majzún, Leonardo David Marsovszký, Jozef Martiniak, Martin Mihálik, Tomáš Michalík, Peter Miklovič, Mária Nagyová, Maximilián Navračič, Marianna Ondrová, Peter Pacek, Vladimír Pašiak, Eva Polakovičová, Adam Polek, Blažena Sedláková, Andrej Sinicyn, Milan Stehlík, Lukáš Ščehovič, Marek Šebo, Katarína Targošová, Charlotte Teleki, Martin Valentovič, Soňa Vinczeová

Prinášame Vám vybrané eseje tých absolventov AKE 2022, ktorí splnili podmienky pre udelenie certifikátu (na stiahnutie vo formáte PDF):

Igor Hornák: Adam Smith a Pax Americana 

Matúš Hornáček: Využitie myšlienok Friedricha Augusta von Hayeka pre Slovensko v 21. storočí 

Rastislav Kočan: Prečo nedôverujeme slobodnému trhu? (zamyslenie nad dielom F. Hayeka a D. Kahnemana)

Štefan Kompánek: Činnosť centrálnych bánk a ich vplyv na ekonomiku

Leonardo David Marsovszký: Kolektivizácia v ZSSR (ľudskoprávna tragédia, úpadok ekonomickej produktivity a presvedčivé preukázanie nezmeniteľnej prirodzenosť človeka)

Peter Miklovič: Starobné dôchodky a sociálna starostlivosť o seniorov

Vladimír Pašiak: Ekonomické myslenie v krízových situáciách

Adam Polek: Chyby súčasnej monetárnej politiky vo svete

Blažena Sedláková: Obmedzenie vlastníckeho práva

Charlotte Teleki: Liberalizmus po madridsky a čo si z neho môžeme zobrať

Martin Valentovič: Ochrana života a slobody jednotlivca a ich kľúčový význam pre dnešnú dobu

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2021

Ukončili sme štrnásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2021.

Absolventi AKE 2021

Účastníci Akadémie klasickej ekonómie 2021

Samuel Babjak, Rastislav Banetka, Michal Baran, Peter Bendík, Michal Bittšanský, Lukáš Bonko, Mária Cibičková, Ján Cimra, Jarka Černá, Michal Dragan, Helena Drdlová, Zsolt Gál, Igor Hornák, Dáša Hoskinsová, Ján Jablonovský, Barbora Jaslovská, Ľuboslav Kačalka, Rastislav Kočan, Mário Kollár, Michal Komžík, Šimon Kováč, Michal Kováčik, Ondrej Kozlovský, Šimon Krajniak, Martin Krško, Jozef Martiniak, Peter Miklovič, Bianka Nagyová, Ľubomír Ochotnícky, Eva Oravcová, Vladimír Pašiak, Adam Potočňák, Denis Ravas, Milan Stehlík, Martin Szilághyi, Lukáš Šcehovič, Ján Šefčík, Martin Valentovič, Josef Veselý, Soňa Vinczeová, Jozef Vozár, Pavel Vrábik         

Prinášame Vám vybrané eseje tých absolventov AKE 2021, ktorí splnili podmienky pre udelenie certifikátu (na stiahnutie vo formáte PDF):

Samuel Babjak: Týkajú sa myšlienky liberálnych ekonómov aj autonómnych vozidiel?

Lukáš Bonko: Ako sa okrádame nielen o ekonomickú slobodu

Ľuboslav Kačalka: Slovenská konzervatívna cesta do nevoľníctva (čo ma na Hayekovi zaujalo nemenej ako jeho kritika socializmu)

Rastislav Kočan: Regulovať sociálne siete?

Šimon Kováč: Zvládanie extrémnych období v ekonomickom kontexte

Michal Kováčik: Intelektuálne vlastníctvo

Jozef Martiniak: Negotium fatio, ergo sum. Podnikám, teda som

Bianka Nagyová: Sme ešte slobodní?

Vladimír Pašiak: Vplyv peňazí na ľudí v politických a hospodárskych zmenách

Martin Valentovič: Vaxeri a antivaxeri vo svetle klasickej ekonómie alebo je nútená kolektívna zodpovednosť prospešná?

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2020

Ukončili sme trinásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Väčšina seminárov sa z dôvodu pandémie COVID-19 udiala dištančnou online formou. Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2020.

AKE 2020

Účastníci AKE 2020:

Filip Bajtoš, Rastislav Banetka, Michal Baran, Michal Bittšanský, Lukáš Bonko, Viliam Bošiak, Ján Cipár, Tomáš Duchoslav, Patrik Ďurík, Miroslav Ďuriš, Boris Fandák, Juraj Foltyn, Markus Formel, Zsolt Gál, Ján Galbavý, Martin Hrivnák, Ján Jablonovský, Šimon Jeseňák, Lukáš Klenovský, Michal Kováčik, Ondrej Kozlovský, Andrej Lasz, Ľubomír Marek, Jozef Martiniak, Zita Mészáros, Peter Miklovič, Damian Minarik, Richard Ján Mojš, Matej Nižňan, Ľubomír Ochotnícky, Peter Orolín, Vladimír Pašiak, Simona Prilesanová, Patrik Sirotný, Michal Sventek, Andrej Šebeň, Ján Šefčík, Martin Urbaník, Martin Valentovič, Matej Vaník, Soňa Vinczeová

Prinášame Vám vybrané eseje tých absolventov AKE 2020, ktorí splnili podmienky pre udelenie certifikátu (na stiahnutie vo formáte PDF):

Filip Bajtoš: Aké prekážky stoja pred Slovenskom na ceste za fungujúcim a slobodným  hospodárstvom?

Michal Baran: Začarovaný kruh byrokracie

Lukáš Bonko: Možnosti rozvoja Slovenska z pohľadu liberálnej ekonómie

Patrik Ďurík: Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórií a praxi

Jozef Martiniak: Nestraťme slobodu

Ján Jablonovský: Opakovanie je matkou múdrosti

Peter Miklovič: Stane sa história matkou múdrosti aj v našich končinách?

Vladimír Pašiak: Dolu vodou: subjektívny pohľad na upadajúci región

Michal Sventek: Štyri zásady zdanenia podľa Adama Smitha

Martin Valentovič: Prečo musia ľudia prežívať katastrofy a ako môže klasická ekonómia pomôcť vyhýbať sa im

Absolventi AKE 2019

Dňa 18. decembra 2019 sme slávnostne ukončili dvanásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2019.

Absolventi AKE 2019

Účastníci AKE 2019:

Ochotnický Ľubomír, Kozlovský Ondrej, Gál Zsolt, Pašiak Vladimír, Kuchárová Dominika, Borgula Juraj, Šulek Peter, Makovínyi Samuel, Neumann Jakub, Karabelli Sandra, Bandíková Erika, Rembovská Katarína, Ščigulinský Peter, Balážik Andrej, Koudela Matúš, Žák Adam, Rajninec Roman, Varga Dávid, Miklovič Peter, Prikryl René, Banetka Rastislav, Valentovič Martin, Ondečková Rebeka, Cimra Ján, Bacigál Martin, Babela Robert, Zemčík Matúš, Zoričák Vladimír, Piskáčková Anna, Valaštek Milan, Bittšanský Michal, Ďuriač Daniel, Faško Michal, Lisý Adam, Jakubjaková Lýdia, Bodnár Richard, Vinczeová Soňa, Maroš Milan, Hudáková Jarmila, Gajdoš Peter, Hospodár Peter

Prinášame Vám vybrané eseje absolventov AKE 2019 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Martin Valentovič: Od Nežnej revolúcie k slobode. Prečo zlyháva projekt EÚ?

Rastislav Banetka: Sociálna spravodlivosť, snaha získať moc

Peter Šulek: Limity ekonomického rastu a čo s tým (ne)má slovenská vláda?

Vladimír Pašiak: Ako tu žijeme /neučesané poznámky obyvateľa zaostalého regiónu/

Juraj Borgula: Postavenie - úloha odborov v demokratickom systéme

Peter Miklovič: Sľúbili sme si pravdu vravieť len

Rebeka Ondečková: Vzťah ekonómie a etitiky a trhu a morálky

Adam Lisý: Európska regulačná politika a jej dopad na ekonomiku

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2018

Dňa 19. decembra 2018 sme slávnostne ukončili jedenásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2018.

Absolventi AKE 2018

Účastníci AKE 2018:

Dana Drobniaková, Ondrej Kozlovský, Ľubomír Ochotnícky, Matúš Zemčík, Iveta Sedláková, Tomáš Moravčík, Samuel Ondrek, Ján Líška, Tobiáš Winczer, Peter Štefanko, Anna Piskáčková, Juliana Busíková-Bajzíková, Peter Miklovič, Martin Valentovič, Rastislav Banetka, Zsolt Gál, Katarína Dobrovodská, Margéta Mackuľáková, Milan Maroš, Katarína Rembovská, Zuzana Kozlovská, Ján Gašper, Božena Malecká, Peter Šulek, Michal Bittšanský, Vladimír Pašiak, Ján Šefčík, Jarmila Hudáková, Paulína Bajcsiová, Robert Gula, Michal Kováčik, Boris Jankovský , Veronika Svetlíková, Peter Krištofóry, Filip Bajtoš, Sabína Janáková, Daniel Hetényi, Mário Havel, Norbert Hoferica

Prinášame Vám vybrané eseje absolventov AKE 2018 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Rastislav Banetka: Čo je a čo nie je vidieť na minimálnej mzde

Mário Havel: Liberálna ekonómia a slobodné meny

Jarmila Hudáková: Regulácie trhu

Ľubomír Ochotnický: Milton Friedman a omyl na slovenskej STK

Vladimír Pašiak: Za všetkým hľadaj politiku, potom nájdeš peniaze

Iveta Sedláková: Fenomén spoločenskej zodpovednosti podnikov ako nanútenej dobrovoľnosti

Peter Šulek: Opravte kultúru, nie trhy

Martin Valentovič: O cestách k blahobytu vo vzťahu k slobode, morálnym hodnotám a vládnym reguláciám

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2017

Dňa 13. decembra 2017 sme slávnostne ukončili ôsmy ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2017.

Absolventi AKE 2017

Účastníci AKE 2017:

Aufrichtová Zuzana, Bajtoš Filip, Balkó Róbert, Bendik Peter, Bittšanský Michal, Bondra Pavol, Buzogáňová Lenka, Cséfalvay Samuel, Dobrovodská Katarína, Drobniaková Dana, Gál Zsolt, Garajová Ľuboslava, Gašper Ján, Gula Róbert, Halgašová Zuzana, Hetényi Daniel, Hlaváčová Natália, Jakubáč Štefan, Jelinek Ladislav, Ježík Dušan, Kačalka Ľuboslav, Kováčik Michal, Kozlovský Ondrej, Krištofík Július, Kutlača Nikola, Mačák Jozef, Madzinová Renáta, Miklovič Peter, Mlynek Andrej, Mlyneková Barbora, Moravčík Tomáš, Ochotnický Ľubomír, Panák Martin, Pašiak Vladimír, Ribanská Martina, Roman Pavol, Rybiansky Marián, Rypáčeková Romana, Salíni Marko, Sivá Soňa, Šefčík Ján, Šimek Jakub, Šimková Monika, Špániková Miroslava, Špureková Simona, Tarková Nikola, Valentovič Martin, Vojtašovič Martin, Záthurecký Michal

Prinášame Vám vybrané eseje absolventov AKE 2017

(na stiahnutie vo formáte PDF):

Filip Bajtoš: Význam myšlienok predstaviteľa liberálnej ekonomickej školy (predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl) pre Slovensko v súčasnosti

Zsolt Gál: Rakúska škola verzus nemecká Historická škola – polemiky Ludwiga von Misesa s predstaviteľmi „národnej ekonómie“

Daniel Hetényi: Nemožnosť ekonomickej kalkulácie v socializme a jej aplikácia pre Slovensko v súčasnosti

Natália Hlaváčová: Cena ako dôležitá informácia na slobodnom trhu z pohľadu klasických liberálnych ekonómov

Dušan Ježík: Dohodneme sa?

Ľuboslav Kačalka: Regulácia finančného sektora zažíva boom. Potvrdzujú sa obavy liberálnych ekonómov?

Ondrej Kozlovský: Vlastníctvo nehnuteľností v SR a jeho úskalia

Jozef Mačák: Prečo si väčšina sveta myslí že kapitalizmus je nemorálny a prečo sa mýlia ?

Renáta Madzinová: Čo je chudoba

Peter Miklovič: Slovensko a jeho miesto v Európe dnes

Marko Salíni: Zachráni nás základný príjem?

Soňa Sivá: Vplyv myšlienok F. A. Hayeka na rozmach decentralizovaných mien v súčasnosti

Monika Šimková: Krajina bez vlády, navždy iba minulosť?

Miroslava Špániková: Pikettyho kapitál a čo si o ňom myslia iní ekonómovia

Martin Valentovič: O slobode, „neviditeľnej ruke a „osvietenej“ vláde (poučenie na venezuelskom príklade)

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2016

Dňa 14. decembra 2016 sa na Vysokej škole manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2016.

Absolventi AKE 2016

Účastníci AKE 2016:

Bittšanský Michal, Brocka Adam, Buzogáňová Lenka, Cséfalvay Samuel, Dobrovodská Katarína, Drobniaková Dana, Gašperová Mária, Gula Róbert, Hamarová Ľubica, Hovorka Igor, Husár Tomáš, Jakubáč Štefan, Karovičová Karin, Klenovský Lukáš, Kolenčík Tomáš, Kováčik Michal, Kramárik Tomáš, Krchňavý Ján, Madzinová Renáta, Mesík Michal, Pašiak Vladimír, Pavúk Juraj, Pfefer Rudolf, Potočňáková Daniela, Ryník Karol, Ševček Tomáš, Šimek Jakub, Šimkovič Juraj, Škoda Jakub, Špureková Simona, Švrčková Bronislava, Tkáčová Oxana a Valentovič Martin

Prinášame Vám vybrané eseje absolventov AKE 2016 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Lenka Buzogaňová: Klasickí ekonómovia a ich vplyv na podniky v súčasnosti

Samuel Cséfalvay: Obhajoba slobody vo svetle učenia F. A. Hayeka

Igor Hovorka: Európske otroctvo deväťnásteho storočia

Tomáš Husár: O všeobecnej škodlivosti startupového šialenstva

Michal Kováčik: Imigračná kríza

Tomáš Kramarík: Význam myšlienok predstaviteľov liberálnej ekonomickej školy pre Slovensko v súčasnosti

Renáta Madzinová: Prečo čítať „klasickú“ ekonomickú literatúru, alebo čím je aj dnes zaujímavý Frédéric Bastiat

Michal Mesík: Zdieľaná ekonomika

Vladimír Pašiak: Sme ešte v transformácii na prosperujúcu spoločnosť, alebo sme našli svoju cestu ?

Tomáš Ševček: Prínosy Miltona Friedmana a jeho odkaz súčasnosti

Jakub Šimek: Porušovanie vlastníckych práv v environmentálnom kontexte

Jakub Škoda: Význam myšlienok v diele Adama Smitha: Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov pre súčasnosť

Simona Špureková: Adam Smith: slobodný vs. regulovaný obchod v súčasnosti

Martin Valentovič: Využiteľnosť myšlienok predstaviteľov klasickej ekonómie v otázkach zabezpečenia bezpečnosti a obrany

Matej Vavro: Význam klasickej ekonómie pre súčasnosť

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2015

Dňa 16. decembra 2015 sa na Vysokej škole manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2015.

Absolventi AKE 2015

Účastníci AKE 2015:

Avdaljanová Anna, Baus Peter, Bittšanský Michal, Borisov Kirril, Červenák Roman, Dobrovodská Katarína, Gašperová Mária, Gula Róbert, Hamarová Ľubica, Hatok Darius Anton, Horáková Klaudia, Jarabák Tomáš, Jasenáková Pavla, Klenovský Lukáš, Kocun František, Kolimár Michal, Kováčik Michal, Krčméry Michal, Krčméryová Lucia, Kubinec Jaroslav, Kubranová Katarína, Kučera Juraj, Laššáková Vladimíra, Lispuchová Petra, Nádaský Adam, Pašiak Vladimír, Paulíková Lucia, Petruška Juraj, Puškelová Romana, Rabina Daniel, Reguli Martin, Szabóová Oľga, Šarkanová Beáta, Šimková Ľubica, Šimulčík Richard, Tomica Roman, Valentovič Martin, Velebný Michal, Žiaková Alžbeta, Žvak Vladimír 

Prinášame Vám vybrané eseje absolventov AKE 2015 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Kirill Borisov: 7 liberálnych princípov

Ľubica Hamarová: Vzdelanie pre (nie) všetkých

Lukáš Klenovský: Rakúska teória hospodárskych cyklov vs. Minského hypotéza finančnej nestability

František Kocun: Alternatíva vysokého školstva

Michal Kováčik: Dane

Katarína Kubranová: Rekonštrukcia Starého mosta a eurofondy

Vladimír Pašiak: Politika podkopávajúca ekonomiku

Martin Reguli: Reakcie rakúskej a klasickej ekonomickej školy na súčasnú prisťahovaleckú krízu

Martin Valentovič: Riešenie bezpečnostných otázok

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2014

Dňa 10. decembra 2014 sa na Vysokej škole manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2014.

Absolventi AKE 2014

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2014 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Roman Červenák: Neviditeľní kapitalisti (úvaha o prehliadnuteľnosti ľudského kapitálu)

Mário Čopák: Kapitalizmus a demokracia

Ján Gašper: Ekonomická analýza počítačovej hry Banished a jej porovnanie s konceptom a i realitou socializmu

Martin Horanský: Odkaz Adama Smitha a slovenská ekonomická realita

Michal Kováčik: Zdravotníctvo na Slovensku

Adam Nádaský: K európskej regulácii finančného trhu a slovenskému kapitálovému trhu

Vladimír Pašiak: Ekonomika v nás

Martin Reguli: Význam myšlienok Adama Smitha pre súčasnú hospodársku a sociálnu krízu

Miroslava Stareková: Význam malých podnikateľov v ekonomike a prístup štátu k regulácii ich činnosti

Ondrej Šmál: Dotácie, subvencie, štátne intervencie a iné zásahy štátu v odvetví poľnohospodárstva a ich dopad na Slovensko po vstupe do EÚ

Ján Štefánik: Uplatnenie myšlienok predstaviteľov liberálnej ekonomickej školy v alternatívnom (neštátnom) systéme riešenia sporov v podmienkach Slovenskej republiky

Martin Valentovič: Kľúč k blahobytu a úloha liberalizmu

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2013

Dňa 11. decembra 2013 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2013.

Absolventi AKE 2013

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2013 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Matej Brath: Koniec kapitalizmu na Slovensku

Michal Kováčik: Doprava na Slovensku a jej financovanie. Súčasnosť, budúcnosť

Jozef Legény: Vybudujeme blahobyt rýchlejšie distribúciou chudoby alebo zvýšením šancí na zbohatnutie?

Dušan Mihálik: Trhové riešenie netrhových problémov

Vladimír Pašiak: Cestovanie Slovenska v ekonomike

Martin Reguli: Kontrast pozície náboženstva a politickej slobody medzi katolíckou a protestanskými cirkvami

Veronika Sokolová: Využitie ekonómie v politológii

Radko Štulrajter: Škola, strach a sloboda

Tibor Takáč: Zrušenie dane z príjmov

Martin Valentovič: Význam myšlienok predstaviteľov liberálnej školy

Igor Uhliarik: Príčiny dlhovej krízy v eurozóne

Juraj Vinš: Austrian analysis of Plato’s The Republic: “Was Plato really a supporter of centralized governance?”

Karol Zimmer: Triumf „právničiny“ nad ekonómiou

Absolventi AKE 2012

Dňa 28. novembra 2012 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2012.

Absolventi AKE 2012

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2012 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Ján Baláž: Teória OCA a jej kritika a použitie

Ernest Géze: Na čo sú nám trhy a kedy fungujú

Jana Gurová: Ako nás štát ošlbáva

Ján Kaššovič: Je inflácia pre niekoho užitočná?

Michal Kováčik: Doprava na Slovensku z pohľadu liberálnych ekonómov. História, Súčasnosť, Budúcnosť

Jozef Legény: Čo by robil predseda Bastiat?

Dušan Mihálik: Je možné privatizovať obranu?

Vladimír Pašiak: Peniazovanie

Jakub Štrba: Ekonómia podľa Bernarda Mendavilla

Filip Vačko: Úloha Zákonníka práce a odborov pri ochrane pracovníkov

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2011

Dňa 30. novembra 2011 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2011.

Absolventi AKE 2011

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2011 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Ivana Bátorová: Odkaz španielskych scholastikov

Samuel Bendík: Čo s centrálnymi bankami?

Peter Buzáš: Ekonomika ako politický nástroj?

Elena Buzášová: Vyvlastnenie - naozaj len výnimočne?

Katarína Danišková: Čo chýba Slovensku po 20-tich rokoch?

Ľuboš Ďurič: Princíp rovnosti

Julius Forsthoffer: Krátka úvaha o slobode

Timea Gurová: Prejavy čínskej ekonomiky a vplyv zavedenia ciel na jej produkty v Európe

Róbert Chovanculiak: Verejné statky: ex post úžitok

Peter Janiga: Úvaha o jednotlivcovi, slobode, práve a ekonómii

Ján Laurinčík: Kapitalizmus - cesta k slobodnej spoločnosti

Tomáš Listík: Spotřeba a hospodářský růst

Martin Lukáč: Problém eurovalu v spojení so situáciou na Slovensku, systémové dôvody prečo ho neschvaľovať a politický kontex

Dušan Mihálik: Privatizácia príspevkových a verejnoprávnych inštitúcií pomocou vlastných zamestnancov

Kristína Miklová: Zásady liberálnej spoločnosti od Misesa po súčasnosť

Tibor Švarda: Šialenstvo je robiť rovnakú vec znovu a znovu a očakávať iné výsledky

Tomáš Tenczer: Kríza vyššieho vzdelávania

Filip Vačko: Ústredná plánovacia komisia pre kapitalistické ekonomiky

Alexander Vengrin: Udržateľné dôchodkové systémy a základné princípy ekonómie

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2010

Dňa 30. novembra 2010 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2010.

Absolventi AKE 2010

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2010 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Jana Budáčová: Úvahy na tému slobodného trhu verzus centrálne plánovanej ekonomiky vo väzbe na životné prostredie

Mária Budzáková: Nutnosť zmeny súčasného dôchodkového systému

Peter Buzáš: Etika nie je luxus, ale nevyhnutnosť

Kristína Čizmadiová: Hayekove a súčasné chápanie demokracie a etiky

Katarína Danišková: Čnosti ako podmienka fungovania trhu

Ľuboš Ďurič: Otázka vlastníctva cestnej infraštruktúry

Tomáš Eder: Cenová stabilita a štatistika

Šimon Harant: Ekonomický pohľad na demokraciu na Slovensku

Stanislav Horák: Pohľad na tri základné utópie Európskej únie

Ivan Hrebík: Dôchodok v roku 2050

Jaroslav Jerz: Snaha štátu o zabezpečovanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a trvalo udržateľného ekonomického rastu

Jaroslav Lazar: Verejný dlh je dlh všetkých

Ján Laurinčík: Centrálne banky – dokedy ešte...

Pavol Maciak: Spoločensko-ekonomická transformácia podniku

Matej Malaga: „Sociálna spravodlivosť“ optikou klasického liberalizmu

Dušan Mihálik: Eurofondy, áno či nie?(

Martin Pagáč: Centrálna banka – monopol na tlačenie peňazí?

Ján Páleník: Presadí sa pravda na trhu?

Ondrej Rosolov: Degresívny protekcionizmus, agropeniažky a hľadanie vinníka

Tibor Švarda: O súčasnej globálnej hospodárskej kríze, o situácii na Slovensku a úlohe vlády

Sylvia Švecová: Sloboda v liekovej politike Slovenskej republiky

Alexander Tóth: Chyby finančného systému

Peter Tóth: Metodológia rakúskej školy ekonómie

Tibor Vincze: Déjá vú

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2008/2009

Dňa 24. júna 2009 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2008/2009.

Absolventi AKE 2008/2009

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2008/2009 
(na stiahnutie vo formáte PDF):

Dujava Daniel: Znalostná ekonomika alebo prečo by eurobyrokrati mali čítať Hayeka

Eder Tomáš: S eurom na večné časy a nikdy inak?

Harvan Peter: Potvrdzuje alebo vyvracia finančná kríza ekonomickú teóriu o prijatí eura na Slovensku?

Hrebík Ivan: K niektorým aspektom ekonomického rozhodovania (prečo nemôžem byť liberálom)

Hupka Tomáš: Bohatstvo je dar...

Jurčo Martin: Územné plánovanie: bariéra slobody

Kavický Radovan: Prečo trhy zlyhávajú? Môže nám behaviorálna ekonómia pomôcť v pátraní po príčinách kríz?

Lazar Jaroslav: Súčasné dôsledky absencie ekonomického liberalizmu na Slovensku

Magicová Martina: O Robinsonovi, menovej únii a eure v našich peňaženkách

Píšiová Terézia: Nielen o kvetoch

Sláva Juraj: Konkurencia, regulácia a osobná zodpovednosť v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Vaculka Michal: Niektoré aspekty systému slobodného školstva

Vavro Igor: Podstata peňažných systémov v minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Vinczeová Soňa: Dvadsať rokov slobody a inšpirácia common law

Fotogaléria:

Absolventi AKE 2007

Dňa 28. novembra 2007 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) v roku 2007.

Absolventi AKE 2007

Zoznam absolventom AKE, ktorí získali certifikát KI a VŠM:

Baco Dominik, Beňo Andrej, Dvorská Wijeratne Beáta, Eichler Štefan, Filko Jozef, Jurčo Martin, Kamenský Roman, Karpiš Juraj, Kavický Radovan, Kolesár Patrik, Krivošík Lukáš, Lindák Jaroslav, Maďar Roman, Mališová Helena, Pilát Matej, Piovarčiová Zuzana, Procházková Jana, Sawicki Roman, Takáčová Katarína, Uškrt Marek, Vinczeová Soňa, Vlasatý Marián, Zvardoň Martin

Fotogaléria:

Organizátor

Partneri

nadacia tatra banky logo
eic

Mediálni partneri

tyzden