Akadémiu klasickej ekonómie (AKE) realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Vysokou školou manažmentu a s podporou ďalších partnerov

Deviaty seminár AKE v aktuálnom ročníku sa uskutoční dňa 15. decembra 2021 od 17.30 hod. v priestoroch Vysokej školy manažmentu v učebni č. 113

Organizátor

Partneri

Mediálni partneri