Akadémiu klasickej ekonómie (AKE) realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Vysokou školou manažmentu a s podporou ďalších partnerov

Ôsmy seminár Akadémie klasickej ekonómie v aktuálnom ročníku sa uskutoční dňa 24. novembra 2022 od 17:30 hod. v priestoroch Vysokej školy manažmentu v učebni č. 113

Organizátor

Partneri

Mediálni partneri