Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti

Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov

Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia

Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti

Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctvaEkonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnostihttps://youtu.be/L2QOx7YA-To?list=PLTfXqGDIRprLTAhypimV4JmrM8w_j868O

Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl

Vláda, vládne zásahy, ich vplyv na ekonomiku a životy ľudí a ich ekonomické dôsledky

Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti

Prínos Miltona Friedmana pre súčasnosť