Vláda, vládne zásahy, ich vplyv na ekonomiku a životy ľudí a ich ekonomické dôsledky

Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti

Prínos Miltona Friedmana pre súčasnosť

Prínos Friedricha Hayeka pre súčasnosť

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi

Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi