Možnosti riešenia sociálnych udalostí a problémov sociálneho štátu na báze osobnej zodpovednosti

Palmer: After the Welfare State

Hazlitt: Člověk proti sociálnímu státu

Ebeling: Origins of the Modern Welfare State

Hayek: Osudná domýšlivost

Nef: Welfare State destroys

KI: Návrh sociálnej reformy

Peter Gonda, Michal Novota a Ondrej Dostál: Sebestačnosť namiesto odkázanosti

O´Brien: Beyond the European Social Model

O´Brien: Za európskym sociálnym modelom

Sulík: Odvodový bonus

Lukáš Krivošík: Bartholomew: Ako sociálny štát rozvracia spoločnosť

James Bartholomew: Sociálny štát je deštruktívny (rozhovor)

Prednáška – James Bartholomew: Ako sociálny štát rozvracia spoločnosť

Novak: Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu

Novak: Crisis of  Welfare State

Booth: Towards The Liberal Utopia?

Attarian: The Social Security Myths

Prewo: From Welfare State to Social State

Rothbard: Blahobyt a stát blahobytu

Mitchell: International Comparison of Welfare States

Jasay: Sociální spravedlnost pod drobnohledem

Butler: Hayek a jeho prínos, 4. kap.

Gonda: Sociálna spravodlivosť proti civilizácii

Gonda (ed.): Sociálny štát: realita namiesto mýtov  

Gonda a kol.: Sociálny systém 

Novak: Legacy of Hayek, Practitioner of Social Justice 

Bouillon: Prečo sociálna spravodlivosť nie je spravodlivá 

Sanandaji: Scandinavian Unexceptionalism  

Frith: Trhovo konformné riešenia zdravotnej starostlivosti 

Boettke, Martin: Comparative Political Economy Perspective on Basic Income 

Hunter: Top three arguments against Universal Basic Income

Zwolinski: Libertarian Case for Universal Basic Income

Huemer: Is Basic Income Permissible?  

Rose: What´s Wrong with Free Money?    

Caplan: Why Libertarians should oppose UBI

Novak: Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu

Socializmus: podstata, ekonomická realita a jeho dôsledky

– Mises: Ekonomická kalkulace v socialistickém spoločenství

– Mises: Economic Calculation in the Socialist Commonwealth  

– Mises: Socialism: An Economic and Sociological Analysis

– Hayek: Osudná domýšlivost: Omyly socialismu

– Hayek: Využití znalostí ve společnosti 

– Hayek: Road  to Serfdom (Condensed version)

– Hayek: Inelektuálové a socialismus 

– Friedman: Tržní mechanizmy a centrální planování 

– Niemetz: The Failed Idea that Never Dies  

– Niemietz: The Mirage of Democratic Socialism

– Boettke: Calculation and Coordination 

– Boettke: Hayek´s Road to Serfdom Revisited: Government Failure in the Argument Against Socialism 

– Boettke: Political Economy of Utopia

– Boettke: Towards the History of the Theory of Socialist Planning   

– Richter: Pictures of Socialistic Future 

– Popper: The Communist Road to Enslavement 

– Gonda, Zajac (eds.): Socializmus: realita namiesto mytov   

– Hazlitt: Návrat starých časů 

– Chovanculiak: Evolúcia ekonomiky alebo prečo sa socialisti mýlia 

– Vaugh: Economic Calculation Under Socialism: Austrian Contribution  

– Gonda: Socializmus: memento pre súčasnosť a budúcnosť, predhovor ku ku knihe J. H. Sota Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie

– Tupy: The beginner guide to socialist economy

– Mueller: Why Socialism Fails   

– Reed: Socialism: Force or Fantasy? 

– James Davenport: Democratic Socialism Does not Exist 

– Mikloš: Komunizmus. Ako to (ne)fungovalo a prečo

– Kováč: Prírodopis komunizmu 

Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov

Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia

Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti

Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctva


Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnostiVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl