Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti