Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov