Prínos Miltona Friedmana pre súčasnosť

Prínos Friedricha Hayeka pre súčasnosť

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

https://youtu.be/4KWUdliOGuc

https://www.youtube.com/watch?v=pOksHxsR_2w

https://www.fraserinstitute.org/studies/essential-adam-smith

https://mru.org/courses/great-economists-classical-economics-and-its-forerunners/life-adam-smith

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi

Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi