Prínos Miltona Friedmana pre súčasnosť

Prínos Friedricha Hayeka pre súčasnosť

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi

Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi