Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl