Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti