Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti