Akadémiu klasickej ekonómie (AKE) realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Vysokou školou manažmentu a s podporou ďalších partnerov

Spúšťame trinásty ročník AKE, ktorý bude prebiehať v roku 2020. Prvý seminár sa uskutoční dňa 16. septembra 2020.

Organizátor

Partneri

Mediálni partneri