Akadémiu klasickej ekonómie (AKE) realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Vysokou školou manažmentu a s podporou ďalších partnerov

Pripravujeme trinásty ročník AKE, ktorý bude prebiehať v roku 2020. Prvý seminár sa uskutoční dňa 26. februára 2020. Prihláste sa najneskôr 16. februára!

Organizátor

Partneri

Mediálni partneri