Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Z
: (Legal tender) Zákonný platebný prostředek. Peníze nebo - prostředky směny, které přikazuje věřiteli přijmout za nominální hodnotu, kdykoli jsou mu předloženy ke splacení peněžního dluhu nebo závazku. V praxi zasahuje zákon udělující statut zákonného platidla pouze již smluvené peněžní závazky.
: (Gold standard) Standard komoditních peněz, v němž je touto komoditou zlato. Zlatý standard je zdravým měnovým systémem, národním či mezinárodním, v němž: (1) je peněžní jednotka stanovena jako určitá pevně stanovená váha a ryzost zlata; (2) zlaté mince jsou používány při obchodních transakcích a jsou součástí hotovosti držené jednotlivci; (3) pouze standardní zlaté mince mají neomezený status zákonného platidla; (4) národní měnová autorita je povinna směňovat bez omezení zlato za peňežní jednotky a peněžní jednotky za zlato za pevně stanovený kurz nebo za tento kurz zvýšený o náklady na manipulaci nebo ražbu; (5) národní měnová autorita udržuje hodnotu jakékoli a všech druhotných mincí a papírových peněžních substitutů na paritní úrovni se zlatem tím, že je ochotna je kdykoli na požádání směnit za zlato za paritní kurz, a tím je stáhnout z oběhu; (6) neexistují žádná omezení vlastnictví měnového zlata nebo jeho pohybu z a do země. Zlatý standard je historickým vývojem tržního hospodářství a jako takový představuje společenskou instituci pro provádění obchodu, jak v rámci, tak přes národní hranice. Zlatý standard silně omezuje schopnost bank a politických činitelů manipulovat s krátkodobými úrokovými mírami, množstvím peněz a kupní silou peněžní jednotky. Chová se tedy jako překážka - hospodářského cyklu. Viz také - úvěrová expanze a - měnová teorie hospodářského cyklu.
: (Cash-induced changes in purchasing power) Změny kupní síly peněžní jednotky způsobené změnami nabídky peněz či poptávky po penězích.

Theme by NewSchool Learning