Printer-friendly version
 

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Ú
: (Disutility of labor) Nepohodlí, neklid, nesnáze nebo bolest neoddělitelně spojené s lidským úsilím. Kvůli této vlastnosti považují lidé práci za břemeno a dávají před ní přednost volnému času.
U
: (Utilitarianism) Myšlenková škola neutrální ve vztahu k cílům, podle níž společenská spolupráce, etické zásady a vlády jsou, nebo by měly být, pouze užitečným nástrojem, jenž pomáhá naprosté většine dosáhnout jimi zvolených cílů. Tvrdí, že konečným standardem dobra či zla ve vztahu k prostředkům je žádoucnost či nežádoucnost jejich účinků. Zavrhuje představu lidské rovnosti, přirozeného práva, vlády jako nástroje k vynucení zákonů Boha či Osudu a jakékoli jiné společenské entity, např. společnosti či státu, jako konečného cíle. Doporučuje lidovou vládu, soukromé vlastnictví, toleranci, svobodu a rovnost před zákonem ne proto, že jsou přirozené či spravedlivé, ale proto, že jsou přínosem pro obecné blaho.

Theme by NewSchool Learning